Barnvisning

Från 6 månader till 3 år.


Våra kortfilmer introducerar pedagogiska nyckelämnen som utvecklats för förskolor: färger, årstider, djur, stämningar, familjen…Filmvisningarna är mycket inspirerande för barnen och kan följas upp med en konstnärlig och kreativ verkstad med teckning, målning och kollage. Filmerna är utvalda bland europeisk produktion för sitt pedagogiska innehåll och konstnärliga kvaliteter. Vi organiserar visningar i skolor, förskolor, bibliotek och kulturcentral.

Kontakta Pauline:  pauline[at]sacrebleu.se

Från 6 år


Visning av kortfilmer och en lätt introduktion i filmteknik. Sacrebleu erbjuder en mycket uppskattad filmverkstad för skolor. Verkstaden är ett unikt tillfälle att stimulera nyfikenhet, kritiskt tänkande och uppmuntra till utvecklande diskussioner runt europeiskt filmskapande.


 Are you interested