Företag

Kortfilmsvisning |Thrive inspiration and dialogue within your team

Stockholm|Paris

Barnvisning

Från 6 månader till 12 år.
Visning av kortfilm för barn introducerar pedagogiska nyckelämnen som utvecklats för skolor och förskolor.