Företag

Thrive inspiration and dialogue within your team

Stockholm|Paris

Barnvisning

Från 6 månader till 12 år.
Visning av kortfilm för barn introducerar pedagogiska nyckelämnen som utvecklats för skolor och förskolor.

Kontakta oss!

Som Zound Industries, SEB, Aller Media EA DICE, & Other Stories, Nordea…Kontakta oss!